I. Úvod

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vám vysvětlíme, co se děje s Vašimi údaji, kdo k nim má přístup, proč a kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jestli a v jakém vztahu s námi jste a jaké naše služby využíváte. Proto jsme informace níže přehledně rozdělili podle situace, která se na vás vztahuje tak, abyste se v Zásadách snadno zorientovali, ať už si jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k odebírání newsletteru, nebo se stanete našimi klienty, zaměstnanci nebo našimi smluvními partnery.

Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tedy již obecně známým „GDPR“.

I.I. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Vaše údaje zpracovávají:

 • DŘÍMAL Gastro s.r.o., IČO: 29135125, se sídlem: Seifertova 560/49, 130 00 Praha, C 202817/MSPH Městský soud v Praze.

I.II. Kdy osobní údaje zpracováváme?

S Vašimi osobními údaji budeme pracovat, pokud:

 1. si u nás rezervujete pronájem bowlingových drah, kulečníkových stolů či našich prostor;
 2. s námi komunikujete (ohledně rezervace nebo máte pouze dotaz apod.);
 3. jste navštívili naše webové stránky;
 4. jste se rozhodli odebírat náš newsletter;
 5. jste našimi smluvními partnery (např. dodavateli).

Pro každý z výše uvedených případů platí jiné zásady zpracování osobních údajů, které jsou dále rozvedeny níže v jednotlivých kapitolách těchto Zásad.

I.III. Jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů?

Ať už se Vás týká jakýkoli případ (nebo se jich Vás dotýká více) uvedených výše, máte podle směrnice o GDPR následující práva:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování;
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů;
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci;
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět;
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; a
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Kontakt na zástupce společných správců Vašich osobních údajů:

Zástupcem společných správců je společnost DŘÍMAL Gastro s.r.o., která je zároveň jedním ze společných správců Vašich osobních údajů. Ta vede veškeré záznamy o tom, jak je s Vašimi údaji nakládáno i ze strany jiných společných správců.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete proto uplatnit elektronicky na e-mailové adrese zástupce, info@victoriabowling.cz nebo písemně na adrese Seifertova 560/49, 130 00 Praha. Pouze dáváme předem na vědomí, že Vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

II. Osobní údaje našich zákazníků

II.I. Které osobní údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení;
 • v případě právnických osob a podnikajících fyzických osob název, IČO a adresu sídla;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • naši vzájemnou komunikaci v průběhu trvání vztahu a též před jeho vznikem;
 • případná zpětná vazba na služby námi poskytnuté a reference na ně.

II.II. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit?

 1. Některé z údajů jsou nezbytné pro vytvoření rezervace a Vaši identifikaci, další údaje jsou vhodné pro urychlení komunikace s Vámi.
 2. Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších předpisů týkajících se našeho podnikání.
 3. V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, vedeme si evidenci našich klientů (CRM), především pro statistické účely.
 4. Máme váš souhlas – pokud u nás vytváříte rezervaci nebo poskytujete zpětnou vazbu nebo referenci.

II.III. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše údaje budeme zpracovávat do doby, na kterou si rezervaci vytváříte, a dále 5 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

II.IV. Novinky ohledně naší provozovny

Na e-mail, případně na telefon / prostřednictvím SMS zprávy můžeme klientům zasílat newsletter nebo jiná obchodní sdělení, která se týkají nabídky našich služeb. Ze zasílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit dle pokynů uvedených na konci každého newsletteru.

II.V. Kdo může mít k osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze my (DŘÍMAL Gastro s.r.o.) a nikdo jiný k nim nemá přístup.

Ssobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud tak budeme muset učinit na základě nám uložené právní povinnosti.

II.VI. Prohlášení

Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů není povinné a je zcela dobrovolné. Souhlasím s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností DŘÍMAL Gastro s.r.o. automatizovaně i manuálně jejími vlastními zaměstnanci, případně jinými subjekty na základě smlouvy v souladu s GDPR.

Společnost DŘÍMAL Gastro s.r.o. prohlašuje, že tyto osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány výlučně pro potřebu služeb společnosti DŘÍMAL Gastro s.r.o., spočívající ve vytvoření rezervace a následné poskytnutí rezervovaných prostor.

III. Osobní údaje přI komunikaci s námi

III.I. Které osobní údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení;
 • v případě právnických osob a podnikajících fyzických osob název;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • naši vzájemnou komunikaci;
 • případná zpětná vazba na služby námi poskytnuté a reference na ně.

III.II. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme?

 1. Komunikace je náš oprávněný zájem, údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět.
 2. Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich údajů, který nám udílíte.

III.III. Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 30 měsíců po naší poslední komunikaci.

III.IV. Kdo může mít k údajům přístup?

K Vašim osobním údajům nebude mít přístup žádná další fyzická ani právnická osoba.

IV. Osobní údaje návštěvníků webových stránek victoriabowling.Cz

IV.I. Úvod

Pro fungování našeho webu využíváme tzv. cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nutné (nezbytné), preferenční, statistické a marketingové.

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies, protože tento typ cookies je potřeba k tomu, aby naše webové stránky byly funkční, mohli jste je procházet a mohli jste nás kontaktovat v případě zájmu o naše služby nebo online konzultaci. Nezbytné cookies umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme Váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout udělit.

Využíváme také preferenční cookies, ty umožňují webovým stránkám zapamatovat si údaje, které jste do nich vložili. Díky tomu si webové stránky budou pamatovat třeba vámi preferovaný jazyk webu anebo se budou jinak chovat a vypadat v závislosti na Vašich preferencích. K jejich použití potřebujeme Váš souhlas, který nemusíte udělit, a po jeho udělení jej můžete kdykoli odvolat kliknutím na ikonu v levém dolním rohu. Pokud však tyto cookies odmítnete, web se vám nemusí zobrazovat tak, aby Vám jeho použití 100 % vyhovovalo.

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů, k tomu využíváme služeb Google Ads, Google Analytics a Smartlook. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme Váš souhlas. Souhlas není legislativou vyžadován pouze k účelům sledování údajů o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek, které je naprosto anonymní, a tak tyto cookies nezasahují do Vašeho soukromí. Opět platí, že k jejich použití potřebujeme Váš souhlas, který nemusíte udělit, a po jeho udělení jej můžete kdykoli odvolat kliknutím na ikonu v levém dolním rohu.

Marketingové cookies jsou používány pro monitorování chování návštěvníků na webových stránkách k tomu využíváme služeb Google Ads, Google Analytics, Facebook pixel, Smartlook a Sklik. Cílem je zobrazit reklamu, která je pro Vás relevantní a zajímavá a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku Vašim potřebám a zobrazovat Vám relevantní reklamu. Potřebujeme k tomu Váš souhlas. Tyto cookies nemusíte přijímat a souhlas s jejich přijetím můžete kdykoli odvolat kliknutím na ikonu v levém dolním rohu.

Existují i neklasifikované cookies, což jsou cookies, které můžeme mít v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies. V současnosti těchto cookies nevyužíváme.

IV.II. Kdo může mít k osobním údajům přístup?

Správce určil / společní správci určili jako zpracovatele Vašich osobních údajů:

 • Cybot A/S, se sídlem Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánské království, registrační číslo DK34624607, společnost založená podle práva Dánského království, jejímž nejznámějším produktem je Cookiebot, který využíváme na našich webových stránkách

K Vašim osobním údajům může mát dále přístup další zpracovatelé:

 • služba Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • služba Google Ads, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • služba Smartlook, provozovanou společností Smartlook.com, s.r.o., se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Česká republika;
 • služba Facebook pixel, provozovanou společsností Meta Platforms Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland;
 • služba Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha;
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

IV.III. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Údaje o době zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny u jednotlivých cookies na našich webových stránkách po rozkliknutí tlačítka vlevo dole a volbě možnosti „Změnit souhlas“ v sekci Detaily. Dobu zpracování Vašich osobních údajů určuje společnost Cybot A/S, jejíž služby využíváme.

V. Osobní údaje odběratelů newsletteru

V.I. Které osobní údaje zpracováváme?

 • e-mailová adresa;
 • jméno a příjmení;

V.II. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme?

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v e-mailu, nebo nám napsat na info@victoriabowling.cz.

V.III. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo jej nevezmete zpět.

V.IV. Kdo může mít k osobním údajům přístup?

– případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

VII. Závěrečná ustanovení

Osobní údaje neprodáváme žádným třetím stranám, veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje využíváme pouze pro své interní účely, zejména pro poskytování našich služeb v oblasti bydlení a dále pro vyhodnocování naší činnosti a kritickému zhodnocení fungování našich webových stránek.

 

Tyto Zásady jsme připravili ke dni 1. 11. 2022. Prosíme, vezměte na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich jednostranné změně z naší strany.