By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Service. More information about cookies. Read more

souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti DŘÍMAL Gastro s.r.o., IČO: 29135125, se sídlem Modletice 108, 251 01, Modletice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202817, (dále jen „Společnost“) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), kvalifikovaný souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů, tj. především jména a příjmení a kontaktních údajů (číslo telefonu a emailové adresy) (vše společně dále jen „Osobní údaje“).

Souhlasím, aby k mým Osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje nezbytné pro rezervaci a objednání nabízených služeb.

Prohlašuji, že všechny uvedené Osobní údaje jsou správné a pravdivé. Tyto Osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány výlučně pro potřebu základních a doplňkových služeb nabízených Společností. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto Osobních údajů není povinné a je zcela dobrovolné. Souhlas dávám na dobu 4 let a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv i bez udání důvodu písemně odvolat na adrese sídla Společnosti, uvedeném v obchodním rejstříku či emailem na adrese, uvedené na webových stránkách Společnosti, byl-li zveřejněn kontaktní email Společnosti. Souhlasím s tím, že poskytnuté Osobní údaje budou zpracovávány Společností automatizovaně i manuálně jejími vlastními zaměstnanci v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jsem informován/a o tom, že mám právo na informaci, jaké Osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že Společnost provádí zpracování mých Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Společnost o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Dále jsem informován, že mohu po Společnosti požadovat výmaz, aktualizaci či opravu Osobních údajů, vyžádat si přístup k uchovávaným Osobním údajům a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů mám právo se obrátit na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.